Wynajmując mieszkanie, podpisujemy umowę na której wymienione są nasze oraz wynajmującego obowiązki i prawa. Niestety niektórzy z wynajmujących zastrzegają sobie w nich prawa, które dla najemcy są mało korzystne. Oto kilka rzeczy które powinniśmy wiedzieć na temat umów o najem.

Kluczowe podpunkty w umowach o najem

Cechą charakterystyczną umowy najmu jest zobowiązanie się osoby wynajmującej lokal do oddania najemcy znajdujących się tam rzeczy do użytku na określony lub nieokreślony czas, najemca natomiast zobowiązany jest zapłacić wyznaczoną kwotę czynszu w odpowiednim terminie.

To zwykle jest podstawą, zapisywaną w umowie, jednak bywa i tak, że pojawiają się w niej dodatkowe zapisy, które okazują się dla najemcy niekorzystne.

Zwracajmy uwagę na podpunkty z treścią taką jak:

  •  wyłączenie albo ograniczenie odpowiedzialności wobec najemcy za powstałe szkody na osobie, za brak lub niewykonanie zobowiązań,
  • wprowadzenie postanowień, z którymi najemca nie miał okazji zapoznać się przed podpisaniem umowy,
  • wprowadzanie zależności takich jak podpisanie umowy tylko w wypadku gdy podpisana zostanie inna umowa, nie mająca związku z pierwszą,
  • zapisy umożliwiające wprowadzenie jednostronnych zmian w umowie przez wynajmującego,
  • wyłączenie obowiązku zwrócenia czynszu w przypadku rezygnacji najemcy z umowy,
  • uprawnienie do zmiany wysokości czynszu już po zawarciu umowy, bez możliwości odstąpienia od niej.

Co zrobić jeśli znajdziemy takie zapisy?

W przypadku umów najmu postanowienia, które uznawane są za niedozwolone wpisywanie są do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, który znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jeśli odkryjemy takie zapisy, a wynajmujący rości sobie z ich tytułu jakieś żądania, najlepiej będzie zwrócić się do prawnika, który specjalizuje się w klauzulach niedozwolonych. To niewielka inwestycja w stosunku do strat jakie moglibyśmy ponieść w przeciwnym wypadku.