Pracownicy często obawiają się odezwać, kiedy ich prawa zostają naruszone lub złamane. Nie są pewni, czy dobrze rozumieją przepisy, boją się prześladowania w pracy lub rozwiązania umowy. Pracodawca, czując że ma przewagę nad pracownikiem, może dopuszczać się wykroczeń oraz łamania prawa pracy. W jaki sposób pracownik powinien zadbać o przestrzeganie swoich praw? Co zrobić w przypadku, kiedy pracodawca narusza prawa pracownika?

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki między pracodawcami a pracownikami. Celem prawa pracy jest zapewnienie sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska pracy oraz ochrony praw pracowników. Zawiera przepisy dotyczące m.in.:

 • zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • warunków pracy i płacy,
 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników,
 • ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawa do wypoczynku i urlopu,
 • ochrony danych osobowych i tajemnicy zawodowej,
 • konfliktów i sporów pracowniczych.

W jaki sposób pracodawcy najczęściej łamią prawo pracy?

Naruszanie praw pracowników prowadzi do pogorszenia atmosfery w miejscu pracy, zwiększa rotację pracowników oraz obniża ich efektywność. Pracodawcy najczęściej łamią prawo pracy poprzez:

 • niepłacenie uczciwej płacy:niepłacenie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w święta lub niezgodne z przepisami wynagrodzenie minimalne,
 • niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy: nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dyskryminacja: nierówne traktowanie pracowników ze względu na płeć, rasę, wyznanie,.
 • nierespektowanie prawa do wypoczynku i urlopu:niezapewnienie pracownikom wystarczającego czasu wypoczynku i urlopu, zmuszanie pracowników posiadających małe dzieci do wyjazdu  na delegację,
 • niezachowanie tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych:niechronienie prywatności i danych osobowych pracowników.

Te i inne nieprawidłowości są surowo karane przez prawo i mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej i cywilnej pracodawcy. Nie należy obawiać się zwrócenia uwagi pracodawcy, jeżeli łamane są prawa pracownika.

Co zrobić, gdy pracodawca łamie prawo pracy?

Pracownik powinien dbać, aby jego prawa były respektowane. Co należy zrobić, jeżeli pracodawca próbuje naruszyć prawo pracy? Pierwszym i najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego typu sytuacji, jest pisemne zwrócenie uwagi pracodawcy. Wystosowane pismo jest niezbitym dowodem, że np. nie wyraziliśmy zgody na delegację lub upominamy się wypłacenia zaległego dodatku do wypłaty. Jeżeli nasze działania nie przynoszą jednak efektu, to warto wystosować odpowiednie pismo do Państwowej Inspekcji Pracy. To właśnie ona powinna stać na straży kontroli i przestrzegania prawa pracy. Jeżeli obawiamy się, że sami możemy nie dać rady zawalczyć o swoje prawa to warto jest skorzystać z usług prawnika. Kancelaria Adwokacka Adwokat Wilczyński i Partnerzy w Katowicach pomagają pracownikom w sprawach spornych z pracodawcą. Sprawa nie musi kończyć się rozprawą sądową, bowiem bardzo często wystarczy mediacja w obecności prawnika. W razie konieczności adwokat pomoże nam przebrnąć przez wszystkie formalności i etapy walki o swoje prawa pracownicze.