Potrzebując pomocy prawniczej, bardzo często nie wiemy, do kogo zwrócić się z pomocą. Najczęstszym wyborem jest prawnik, którego utożsamiamy z osobą doskonale znającą prawo, która posługuje się wszelkimi ustawami zawierającymi zbiór reguł, norm i zasad postępowania. Ale czy słusznie? Każdy z nas z pewnością słyszał określenie adwokata oraz radcy prawnego. Mało kto potrafi jednak jasno powiedzieć kiedy skorzystać z ich pomocy, a nazwy te bardzo często używane są zamiennie. Czym różnią się od siebie te zawody?

Prawnik a adwokat

Dla osób, które związane są z branżą prawniczą różnice pomiędzy adwokatem a prawnikiem są oczywiste. Nie są one jednak tak jasne dla każdej osoby, która potrzebuje pomocy prawniczej. Prawnikiem jest każda osoba, która ukończy studia prawnicze. Adwokat musi z kolei ukończyć zarówno studia prawnicze, jak i trzyletnią aplikację adwokacką, która kończy się dużym egzaminem organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak jest zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Oznacza to więc, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem.

Adwokat to osoba, która podczas trwania licencji nabywa wiele wiedzy oraz umiejętności. Potrafi on rozwiązać problemy prawne, wie jak postępować przed sądem oraz prowadzić sprawy sądowe. Co ważne, spoczywa na nim obowiązek wykupienia OC od przypadku, gdyby nie zadbał on należycie o interes swojego klienta. Ważną różnicę w tym przypadku stanowi też tajemnica zawodowa. Adwokat zobligowany jest do nierozpowszechniania informacji, jakie uzyskał od swojego klienta, prawnik z kolei nie.

Adwokat a radca prawy

Wiemy już czym zajmuje się adwokat oraz czym różni się on od prawnika. Jak wygląda to w stosunku do radcy prawnego? Tak jak wspomniano powyżej, adwokat to osoba, która ukończyła aplikację adwokacką i została wpisana na listę adwokatów. Radca prawny to z kolei prawnik, który ukończył aplikację radcowską oraz widnieje na liście radców prawych. Czym różnią się więc zawody? Radca prawny może jedynie reprezentować klientów oraz występować przed sądem. W przeciwieństwie do adwokata, nie ma prawa prowadzić większości spraw karnych.

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat to osoba, która może wykonywać obowiązki radcy prawnego oraz prawnika. Adwokaci najczęściej obsługują zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych. Udzielają oni porad prawnych, opiniują oraz sporządzają umowy z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a także opracowują wszelkie pisma i inne dokumenty prawne. Mogą oni prowadzić postępowania sądowe w sprawach cywilnych, spadkowych, rodzinnych, administracyjnych czy karnych przed wszystkimi instancjami. Są także specjalistami w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy czy też ubezpieczeń.

Co ważne, przebywając na obczyźnie wskazane jest zwrócić uwagę na kancelarie prawne, które posługują się naszym ojczystym językiem. W ten sposób unikniemy wszelkich problemów związanych z trudnością języka obcego. Przebywając w Czechach warto wybrać tamtejszą kancelarię adwokacką https://adwokat-czechy.pl/, która zajmuje się obsługą klientów polskojęzycznych. Kancelaria udziela porad nie tylko na terenie kraju, ale również w obrębie Słowacji.