Trzeba być świadomym, że co do zasady w Polsce sądownictwo składa się z dwóch instancji i dotyczy to większości spraw w sądach powszechnych, jakie prowadzone są tam w stosunku do obywateli. Istnieje jednak szczególna droga odwoławcza, którą realizuje Sąd Najwyższy, w którym można złożyć skargę kasacyjną. Trzeba jednak pamiętać, że to już nadzwyczajny środek, który uwarunkowany jest pewnymi obostrzeniami i nie zawsze rozpoczęcie takiej sprawy w Sądzie Najwyższym będzie możliwe do zrealizowania.

Skarga kasacyjna – istnienie stosownych przesłanek

Trzeba pamiętać, że sędziowie, którzy pracują w Sądzie Najwyższym mają za zadanie w pewnym stopniu dokonywać wykładni prawa w Polsce, nie zaś zajmować się orzekaniem w każdej sprawie, której będzie chciał tego obywatel. Można więc mówić o profesjonalizacji Sądu Najwyższego, gdzie pracujące osoby podejmują decyzję w najważniejszych sprawach. Złożenie skargi kasacyjnej przez obywatela uwarunkowane jest obostrzeniami jakie dotyczą sprawy, między innymi jej charakteru czy wysokości przedmiotu sporu. Jednocześnie w Sądzie Najwyższym mamy do czynienia z pełną profesjonalizacją działań, dlatego nie można tam występować samodzielnie we własnym imieniu. To sąd, który wymaga, by obywatel był tam reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Istnieje więc możliwość uzyskania trzeciej ścieżki w sprawach sądowych w Polsce, ale dotyczy to już określonych sytuacji i nie zawsze będzie możliwe. Chcąc złożyć skargę kasacyjną należy się oczywiście do tego odpowiednio przygotować i mieć podstawy prawne, które pozwalają przypuszczać, że taka skarga zostanie rozstrzygnięta pozytywnie.