Rozwód kościelny  -każdy z nas prawdopodobnie chociaż raz o nim słyszał. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że prawo kanoniczne nie dopuszcza możliwości rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Jedyna dopuszczalna opcja to stwierdzenie nieważności. Cała procedura trwa dość długo i jest mozolna…

Rozwód kościelny — jak się do niego zabrać?

Jak wcześniej wspomniano w kościele katolickim nie istnieje pojęcie rozwodu. Natomiast dopuszcza się możliwość stwierdzenia nieważności zawartego w kościele. A to wszystko dlatego, że kościół katolicki stoi twardo na stanowisku, że małżeństwo jest nierozerwalne. Dlatego sąd kościelny może stwierdzić nieważność małżeństwa. Co to oznacza w praktyce? Po ogłoszeniu takiego wyroku uznaje się, że małżeństwo nigdy nie istniało.

Sprawa sądowa związana ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa zaczyna się, gdy jedno z małżonków wnosi skargę powodową do sądu diecezjalnego. Taki sąd znajduje się przy każdej kurii biskupiej. Warto zaznaczyć, że cały proces opiera się wyłącznie na prawie kościelnym. Prawo cywilne w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. A zatem jeśli małżonkowie przed sądem świecki, nie znaczy, że ich małżeństwo zawarte w kościele przestaje istnieć.

Unieważnienie małżeństwa trwa długo i jest to dość mozolny proces. Dlatego warto zaangażować adwokata kościelnego. Fachowiec pomoże nam napisać skargę procesową. W takim dokumencie należy zawrzeć tytuł prawny, który jest podstawą prawną na podstawie której można stwierdzić nieważność małżeństwa. Warto też dodać dane parafii w której zawarto małżeństwo.

W czasie procesu nie omawia się dokładnie przebiegu małżeństwa. Analizuje się przede wszystkim to czy zaistniała przyczyna, która mogła spowodować nieważność małżeństw.

Mogą to być:

  • problemy natury psychicznej,
  • impotencja,
  • wady obrzędu,
  • wiek małżonków,
  • podstęp,
  • różna wiara małżonków,
  • pokrewieństwo (kościół katolicki uznaje, że nie można zawierać małżeństwa do czwartego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej),
  • śluby czystości,
  • powinowactwo,
  • wady umowy zawartej małżonkami.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że małżeństwo zawarte w kościele katolickim musi być zawarte przy zachowaniu odpowiedniej formy. Przy składaniu przysięgi musi być obecny kapłan (świadek urzędowy). Przy niezachowaniu tego warunku małżeństwo jest nieważne od samego początku.

Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Pierwszy etap to napisanie wyżej wspomnianej skargi. Po jakimś czasie przewodniczący sądu kościelnego wydaje dekret. Może przyjąć skargę albo ją odrzucić. Jeżeli trybunał kościelny przyjmie skargę, to dopiero w tym momencie rozpoczyna się stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Co ciekawe cały proces nie jest jawny. Sąd wzywa strony i świadków osobno. Należy też dodać, że w sądzie kościelnym istnieje instytucja węzła małżeńskiego. Zadaniem tej osoby jest obalenie dowodów i argumentacji osoby, która jest powodem w procesie…

Gdy proces dobiega końca, akta są publikowane. W czasie trwania postępowania obie strony na bieżąco mogą zapoznać z aktami procesowymi. Kolejny krok to zamknięcie postępowania i wydanie wyroku przez sąd.